fbpx

Diversiteit en inclusie

Diversiteit en inclusie zijn belangrijke thema’s in de wereld, en dus ook bij het CTF. Wij willen een open en inclusief festival zijn waar makers, publiek en teamleden van alle achtergronden zich welkom voelen. Hieronder beschrijven we de onderdelen waarop we de inclusie willen vergroten. Geen van die onderdelen is een gouden sleutel die ons festival in een klap inclusief zou maken. Het vereist langdurige en geduldige inzet om een inclusiever festival te worden.

Heb je het CTF meegemaakt als maker of publiek en heb je ideeën over stappen die we zouden kunnen/moeten zetten op het gebied van diversiteit en inclusie? Laat het ons weten door een mail te sturen naar programmering@cafetheaterfestival.nl.

Artiestenselectie

Open call en selectiegesprek

Alle makers die op het CTF spelen komen binnen via de open call. Een inclusieve open call die voor alle makers toegankelijk is is daarom van cruciaal belang. Jaarlijks herzien we alle teksten van de open call. Het gaat dan om de tekst op de website, de artiestenvoorwaarden, het persbericht en het aanmeldformulier. Deze teksten zijn allemaal beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het principe dat we hanteren is dat we zo min mogelijk en zo gemakkelijk mogelijke tekst willen gebruiken. We beseffen dat niet alle makers die zich bij het CTF willen aanmelden even gemakkelijk een concept bedenken en schrijven, en daarom willen we een aanmeldformulier dat een maker intuïtief en gemakkelijk door het proces heen helpt.

Daarbij hebben we sinds drie jaar de mogelijkheid om je ook met een filmpje aan te melden. We hopen daarmee dat makers die zich niet gemakkelijk op schrift uiten extra mogelijkheden aangereikt krijgen om zichzelf en hun plan te presenteren.

Van de honderd aanmeldingen die we jaarlijks krijgen kunnen we er vijftig uitnodigen voor een selectiegesprek van een half uur. In dat gesprek kunnen makers ook live materiaal laten zien. Bij dit gesprek is het hele artistieke team aanwezig. We beseffen ons dat we blinde vlekken en onbewuste baisses hebben die in een dergelijk gesprek een rol spelen, en voeren actief het gesprek binnen het artistiek team om deze te herkennen en te bespreken.

Programmering

In de uiteindelijke programmering willen we een breed scala aan verhalen aan bod te laten komen. Dit is in de kern de kwaliteit van onze programmering: als we niet genoeg diversiteit aan verhalen, achtergronden en ideeën op het festival hebben dan is de programmering kwalitatief niet goed genoeg. Het gesprek over diversiteit is dus geen randzaak, maar is de kern van het gesprek dat we over de programmering voeren.

Daarnaast hebben we een aantal concrete programmeerdoelen geformuleerd om onszelf aan te houden. Deze doelen zijn niet ter vervanging van het inhoudelijke gesprek, maar dienen als een ondergrens. Het zijn de voorwaarden waarop het artistieke gesprek aan een divers en inclusief festival kan voortbouwen, en de concrete ambities waar we onszelf aan kunnen houden.

Niet-Nederlands en dialogue-free

Omdat lang niet iedereen Nederlands spreekt, willen we dat tenminste de helft van de voorstelling te volgen zijn voor publiek dat geen Nederlands begrijpt. Dat kan zijn doordat er geen taal in de voorstelling gebruikt wordt (dialogue free) of omdat de voorstelling in andere talen (zoals Engels, Duits, Arabisch of Indonesisch) wordt gespeeld.

Hip-hop dans

Utrecht kent een actieve hip-hop community die we een plek willen geven op het festival. Daarom programmeren we ieder jaar tenminste vier voorstellingen uit het genre Hip-hop dans.

Zichtbare representatie van performers van kleur

We willen dat meer mensen zich kunnen herkennen in de makers en performers die in de cafés optreden. Op dit moment lopen we in de theater en dans sector, en dus ook op het CTF, wat dit betreft vooral achter op het gebied van culturele diversiteit. Daarom willen we dat bij tenminste zeven (een derde) van de voorstellingen een of meerdere maker(s) of performer(s) van kleur mee werkt.

We beseffen ons dat niet alle vormen van culturele diversiteit zichtbaar zijn. In dat geval gaat het niet zozeer om zichtbare representatie, maar dat de verschillende verhalen, stijlen en werkwijzen vertegenwoordigd zijn op het festival. Hier wordt in het selectieproces en bij het programmeren rekenschap aan gegeven zoals hierboven beschreven.

Cafés, koffiehuizen en andere horecagelegenheden

We werken al jaren samen met uiteenlopende horecagelegenheden, van hippe koffietentjes tot bruine kroegen, van een Marokkaans koffiehuis tot een hostel, van een gaybar tot een museumcafé. Deze diversiteit is voor ons van cruciaal belang. Juist als we groepen willen bereiken die normaal niet naar het theater gaan, dan moeten we die groepen opzoeken waar zij zich thuis voelen. Toch voelt niet iedereen zich vertrouwd in het café en bereiken we daar niet alle lagen van de stad. Daarom bouwen we– binnen het programma van 24 voorstellingen –met verschillende programmaonderdelen aan relaties met ander soort ontmoetingsplekken waar het CTF in opduikt.

Rustige Route

Het CTF is niet van nature heel toegankelijk voor een publiek dat weinig prikkels aankan, zoals sommige neurodiverse groepen. Vanaf het CTF 2022 ontwikkelen we een rustige route waarin we proberen de toegankelijkheid voor deze groep te vergroten.

Voor het CTF 2023 zullen we drie voorstellingen programmeren die we als rustig aanduiden. Deze zullen in relatief kleine, overzichtelijke cafés spelen en worden begeleid op het toegankelijk zijn voor een breed publiek, met als uitgangspunt de neurodiverse bezoeker.

We ontwikkelen hiernaast een rustige route, waarbij we werken met een aantal tijdslots (die ook samengaan met de al van nature rustige tijden van het festival) waarbij we de toegang beperken in het café tot het aantal zitplaatsen. Ook is het mogelijk om vooraf al te laten weten dat je gebruik wilt maken van de rustige route, zodat onze vrijwilligers daarvan op de hoogte zijn en plek vrij kunnen houden. Zo kunnen we garanderen dat het een ervaring is die rustigere en prikkelarmer gaat zijn dan de rest van het festival.