fbpx
Over het CTF

Over het CTF

Wat is het CTF?

Het Café Theater Festival (CTF) is een festival dat al ruim twintig jaar voorstellingen van nieuwe makers in cafés presenteert aan een breed en nieuw publiek. Jaarlijks vindt het CTF in de maand maart plaats in Utrecht (eerste weekend van maart), Arnhem (derde weekend van maart) en Rotterdam (vierde weekend van maart). Daarmee wordt een breed publiek van jaarlijks meer dan 21.000 bezoekers bereikt. Lees hieronder  verder over onze missie en artistieke visie.

Missie

Wij geloven dat ieder mens van kunst houdt. Of je kijkt naar het meisje dat alleen op haar kamer los gaat op het nieuwe album van Kendrick Lamar, de superfan die alles wil weten van nieuwe musicals of de klassieke shakespeare liefhebber die wekelijks in de schouwburg komt: allemaal houden ze van kunst. Kunst kleurt het leven en geeft reliëf en diepgang. Kunst doet ons voelen en denken en geeft ruimte om de wereld opnieuw te bekijken. En kunst stelt ons in staat onze eigen verhalen te vertellen en te horen. Kunst is niet alleen voor toeschouwers, maar ook voor makers een manier om zichzelf te kennen en kenbaar te maken.

Wij geloven daarom dat het onze rol is om een breed publiek in staat te stellen kunst te zien waarvan ze al houden en kennis te laten maken met nieuwe kunst om verliefd op te worden. We halen op radicale wijze drempels, zoals de drempel van het theatergebouw of het kopen van een kaartje, weg en zoeken het publiek op een plek waar ze zich thuis voelen.

Tegelijkertijd weten we hoe belangrijk het is dat verschillende stemmen gehoord worden. Dat we niet alleen het dominante, maar juist ook de afwijkende stemmen horen. Het CTF heeft de taak om een breed scala aan stemmen een podium te geven, maar ook om die stemmen te ondersteunen in het maakproces.

Onze missie is daarom als volgt:

Het CTF heeft een tweeledige missie: enerzijds om kunst dichtbij een breed publiek te brengen en zo in aanraking te laten komen met vertrouwde als onbekende podiumkunst. Anderzijds het empoweren en presenteren van nieuwe en ongehoorde stemmen in de podiumkunsten. 

Hieronder leggen we uit hoe we deze missie in de periode 2025-2028 willen verwezenlijken.

Artistieke visie

Nieuwe makers in het café

Het CTF vervult een bijzondere en essentiële plek in de keten van talentontwikkeling. Wij zijn een brug voor makers voor wie geen vanzelfsprekend pad is. Wij zijn een plek waar essentiële skills van performers en makers op het scherpst van de snede worden ontwikkeld, en waar makers in die ontwikkeling worden begeleid. We zijn een festival waar kwetsbaarheid en lef elkaar ontmoeten, waar gelachen en ontroerd wordt, waar de stad tot leven wordt gebracht.

Om dit festival te doen slagen is grote moed nodig. Moed van makers om zonder podium, zonder licht- of geluidstechniek om je achter te verbergen, op de bar of op een tafel te gaan staan. Moed van publiek om hun stamkroeg gedurende het weekend uit handen te geven en om te laten toveren tot een decor. En moed van een festivalorganisatie, om nog onbewezen talent een kans te geven. Het is de moed om als premisse te geloven dat een nieuw publiek wél op kunst zit te wachten.

Makersprofiel

Het CTF is een plek voor nieuwe makers die nog geen thuis hebben in het veld. We richten ons op makers die aan het begin van hun makerschap staan: zowel de afgestudeerde makers als uitvoerende spelers die de eerste stappen in hun maakpraktijk willen zetten, als autodidacten die een ander levenspad hebben bewandeld en nu een praktijk in de podiumkunsten ambiëren. Daarvoor hoeven ze nog geen track-record te hebben, geen HBO-kunstvakopleiding te hebben gevolgd en nog geen connecties in het veld te hebben. Bij het CTF ben je welkom met enkel een plan voor een voorstelling en de wil om je signatuur te onderzoeken, dicht op de huid van het publiek.

Luc de Groen-Schram, directeur van het CTF, schreef in 2021 een artikel over deze onafhankelijke makers in tijden van corona en in september 2023 over de huidige staat van onafhankelijke makers. Hierin wordt duidelijk dat deze groep onder druk staat, dat door een combinatie van factoren het aantal makers groeit terwijl de plekken voor deze makers afnemen. Juist nu is het van groot belang dat deze groep wordt erkend als onderdeel van het veld en zodoende wordt ondersteund. Het CTF laat al 20 jaar zien een waardevolle en betrouwbare partner te zijn voor deze groep.

Terug naar de basis

Het concept van het CTF vraagt om een elementaire en fundamentele manier van maken. In de caféruimte is er geen vanzelfsprekend podium, er kan nagenoeg niets met licht worden gedaan. Dat betekent dat de performer is teruggeworpen op de kern van wat podiumkunsten zijn: een speler die contact maakt met zijn publiek. Het is ook waarom het CTF als springplank zo goed werkt; met relatief weinig middelen kunnen juist de essentiële skills voor het maken van een voorstelling worden getraind en aangescherpt. Juist in de café-setting gaat het om de basis van dramaturgie, stijlkeuzes en performerskwaliteiten. In de twintig jaar dat we dit festival organiseren zijn we ons steeds meer bewust geworden dat het ontwikkelen van deze vaardigheden van essentieel belang is voor makers in een breed scala aan stijlen en genres. Daarom heeft het festival tegenwoordig een mix van (muziek)theater, (hip-hop)dans, circus, performance, storytelling, spoken word en allerlei mogelijke cross-overs.

Voor de groep nieuwe makers waar het CTF mee werkt is het waardevol om een voorstelling meerdere keren te kunnen spelen. Nieuwe makers hebben vaak nog geen groot netwerk van programmeurs en plekken die hun voorstelling verder kunnen brengen. Door vaak te spelen hebben ze veel mogelijkheden om mensen uit te nodigen en om al spelende het netwerk op te bouwen. Ook artistiek is het belangrijk (en niet vanzelfsprekend) om een voorstelling meerdere keren te kunnen spelen. Voor veel makers komt het inzicht in wat de voorstelling is pas na een paar keer spelen en groeit de voorstelling over het verloop van het festival enorm. Met de uitbreiding naar Arnhem en Rotterdam in 2021 hebben we het aantal speelplekken dat we de makers kunnen bieden aanzienlijk uitgebreid.

Open call en selectieproces

Het veld van nieuwe makers is gigantisch breed en dynamisch. Ieder jaar stromen er een kleine driehonderd nieuwe makers het veld in, en het is nagenoeg onmogelijk om als artistiek team al deze makers goed in beeld te hebben. Daarom kiezen wij ervoor om te werken met een open call waarin makers een voorstel doen voor wat zij op het CTF willen presenteren. Dit zien wij als een onmisbare tool om open te blijven staan voor nieuwe stijlen, genres en ontwikkelingen die in het veld opkomen.

Het werken met een open call betekent ook dat wij ons als festival in zekere zin dienstbaar opstellen naar de makers. Wij hebben geen programmalijn of thema, maar willen een open platform zijn zodat makers hun eigen weg kunnen bepalen en waar ze naar eigen wens gebruik van kunnen maken. Toch maken we wel een inhoudelijke selectie. Dat doen we aan de hand van twee vragen:

 • Is het spelen in het café tijdens het CTF iets waarmee we deze maker in zijn/haar/hun kracht zetten? Niet ieder werk en niet iedere maker staat in zijn kracht op een rumoerige plek als het CTF. Wij zoeken makers voor wie zowel de café-context als de festival-context vruchtbare grond zijn om verder op te bouwen. Dat betekent dat we vaak makers programmeren die een directe verhouding aangaan met het publiek en wier werk geen grote lege vloer nodig heeft.
 • Wat heeft de groep of maker aan het begeleidingstraject dat we aanbieden? Binnen de reikwijdte van het profiel van makers dat op het CTF een thuis vindt, proberen we te kiezen voor makers die artistiek inhoudelijk, maar ook als stap in hun ontwikkeling, het maximale uit ons traject kunnen halen.

Naast deze inhoudelijke criteria selecteren we op diversiteit: in stijlen, genres, werkwijzen, verhalen en onderwerpen. We hebben in onze programmering ruimte voor 36 makers en we willen die ruimte ten volle benutten om een zo breed en rijk mogelijk programma samen te stellen.

Die diversiteit gaat niet enkel over de makers, maar ook over de ervaringen van ons publiek. We hebben een breed publiek waarvan sommigen zeer onervaren theater- en danskijkers zijn. We proberen met onze programmering een breed palet aan ervaringen voor het publiek te faciliteren. We willen de uitbundige festivalbezoeker een vrolijke spektakelshow bieden, maar ook uitdagen naar meer intiem werk te kijken.

Praktisch ziet het selectieproces er als volgt uit:

 • In september gaat de open call open
 • Uit de ruim 150 aanmeldingen nodigen we 66 makers uit op selectiegesprek
 • Van de 66 aanmeldingen kunnen we 36 makers (24 makers die in Utrecht in première gaan, 6 die in Arnhem en 6 die in Rotterdam in première gaan) een plek bieden op een of meerdere festivals
  • 24 makers in Utrecht
  • 18 makers in Arnhem
  • 18 makers in Rotterdam

Landelijke organisatie, lokale festivals

Het CTF is een organisatie met landelijke impact. Sinds 2021 hebben we buiten het festival in Utrecht ook volwaardige festivals in Arnhem en Rotterdam. Met deze uitbreiding kunnen we de waarde die we voor onze makers en publiek creëren exponentieel vergroten. We kunnen meer makers in onze programmering opnemen en de makers meer bieden. De makers die in alle drie de steden spelen, krijgen een kleine tour van 26 speelbeurten in drie steden via het CTF. Het publiek kan in veel grotere getale en dicht bij huis van de CTF-voorstellingen genieten. Ook organisatorisch kunnen we efficiënt en met relatief weinig middelen drie kwalitatief hoogstaande festivals realiseren.

Toch is ieder festival lokaal geworteld. We zijn geen reizend festival dat hetzelfde programma op een min of meer vergelijkbare festivallocaties in verschillende steden opzet. Omdat we in de cafés van de stad spelen, is een langdurige en wederzijdse verbinding onvermijdelijk. Voor het concept is het noodzakelijk dat de buurt, de stamgasten van het café en de horecaondernemers allemaal meehelpen om het CTF tot een succes te maken.