fbpx
06 maart 2023

Sofie Kramer winnaar Juryprijs, Publieksprijs naar Keshaw & Hamiro (NL & ENG)

Sofie Kramer winnaar Juryprijs, Publieksprijs naar Keshaw & Hamiro (NL & ENG)

NL // Op het eindfeest van het Café Theater Festival 2023 in Utrecht werd de winnaar van de juryprijs bekend gemaakt: Sofie Kramer met haar voorstelling SCOLD. De voorstelling staat in Arnhem in DAVO Bar en in Rotterdam in Koffiebar Namasté. 

De jury, bestaande uit Wouter Bakker (Verkadefabriek), Alinde Hoeksma (Podium HU), Fabian Pikula (Toneelschuur Producties), Josephine van Rheenen (De Dansers) en Yordana Rodriguez (IRC), zei over de winnaar:

“Deze voorstelling claimt en ontregelt de ruimte vanaf het eerste moment. Je wordt meegenomen in theatrale wereld vol wonderbaarlijke taferelen. Deze voorstelling blinkt uit in vakmanschap, scherp doordachte keuzes en ijzersterk spel. Dit resulteert in onontkoombare emotionele ervaring voor iedere bezoeker die eindigt in een hartenkreet die door merg en been gaat.”

Ook kon het publiek weer stemmen voor de publieksprijs. Keshaw Manna en Hamiro Joannes werden met hun voorstelling Dr. Jekyll and Mr. Hyde door het publiek als beste beoordeeld. Deze voorstelling staat in Arnhem in Café Classen en in Rotterdam in Café Arena. Bijna 10.000 bezoekers zagen een voorstelling van een van de 24 makers die op het CTF in Utrecht te zien waren. 

Deze editie was het laatste CTF voor vertrekkend zakelijk directeur Daan Lustenhouwer. In zijn afscheidsspeech benadrukte hij hoe het festival gegroeid is in de afgelopen 7 jaar waarin hij voor het CTF werkte. “We zijn enorm gegroeid en beseffen nu dat we een onmisbare rol in het theaterveld innemen.” Het CTF 2023 is nog niet voorbij, na succesvolle pilots afgelopen jaar gaat het festival nog even door in Arnhem op 17 & 18 maart en in Rotterdam op 24 & 25 maart.

“Boellaard en Kroonenberg bogen op bakken spelplezier én zijn technisch sterke spelers, die hun personages steeds net een reliëf aan diepgang meegeven.”
Theaterkrant.nl over Maiks open Mic van Julie Boellaard en Patsy Kroonenberg.

“In de prachtige, intense hartenkreet waarmee ze de solo afsluit, breekt ze dwars door haar schaamte: de verklanking van haar pijn, twijfel en kracht is ontroerend en heel moedig.”
Theaterkrant.nl over SCOLD van Sofie Kramer

Foto: Maarten de Leeuw

ENG // At the grand closing of the Café Theater Festival 2023 in Utrecht, the winner of the Jury award was announced: Sofie Kramer with her performance SCOLD. The performance will also be at the CTF 2023 in Arnhem and Rotterdam.

The jury, consisting of Wouter Bakker (Verkadefabriek), Alinde Hoeksma (Podium HU), Fabian Pikula (Toneelschuur Producties), Josephine van Rheenen (De Dansers) and Yordana Rodriguez (IRC), said:

“This performance claims and disrupts the space from the first moment. You are taken into a theatrical world full of wondrous scenes. This performance excels in craftsmanship, sharply thought-out choices and rock-solid acting. This results in inescapable emotional experience for every visitor that ends in a cry of the heart that pierces through the marrow.”

Audiences were also able to vote for the Audience Aaward. Keshaw Manna and Hamiro Joannes were judged best by the audience with their performance Dr. Jekyll and Mr. Hyde. This performance will also be at the CTF 2023 in Arnhem and Rotterdam.

Nearly 10,000 visitors saw a performance by one of the 24 creators featured at the CTF in Utrecht.

This edition was the last CTF for outgoing business director Daan Lustenhouwer. In his farewell speech, he emphasized how the festival has grown in the past 7 years. “We have grown tremendously and now realize that we have an indispensable role in the theater field.” The CTF 2023 is not over yet: the festival will come to Arnhem on March 17 & 18 and Rotterdam on March 24 & 25.

Boellaard and Kroonenberg are technically strong actors, who always give their characters just the right amount of depth.
– Theaterkrant.nl about Maiks Open Mic by Julie Boellaard and Patsy Kroonenberg.

With the beautiful, intense cry of the heart with which she closes the solo, she breaks right through her shame: the expression of her pain, doubt and strength is moving and very courageous.
– Theatererkrant.nl about SCOLD by Sofie Kramer.

Photo: Maarten de Leeuw

Deel dit bericht

Gerelateerde berichten