fbpx
Café Theater Festival 2022 Open Call (Closed)

Café Theater Festival 2022 Open Call (Closed)

The open call for the 2022 CTF is closed. Thanks to all who responded. To those who missed it: we hope to see your applications next year.

 

NL

In maart 2022 neemt het Café Theater Festival opnieuw Utrecht over. Na een jaar zonder een CTF zijn we op zoek naar 21 nieuwe makers die hun voorstellingen dicht op de huid van een groot en divers publiek willen maken. Het festival richt zich op professionele podiumkunstenaars die aan het begin van hun carrière staan. Alle genres en stijlen zijn welkom. Diversiteit staat hoog in het vaandel en dit moet ook terug te zien zijn in de programmering voor 2022.

Aanmeldformulier

Je kunt je tussen 31 augustus en 3 oktober 2021 inschrijven als artiest voor het Café Theater Festival. Lees voordat je je aanmeldt de voorwaarden hieronder.

Het inschrijfformulier vind je op: https://forms.gle/YoC8gcTDCqv4kDWP7

Heb je een idee, maar wil je eerst nog sparren met een van onze programmeurs? Mail ons op programmering@cafetheaterfestival.nl en dan drinken we graag een kopje koffie met je.

Artiesteninformatie en -Voorwaarden

Je schrijft je in met een voorstellingsconcept. Na de selectieprocedure volgen een aantal workshopdagen. Ook krijg je artistieke coaching in het maakproces.

Je voorstellingsconcept is gericht op het spelen in een café, koffiehuis of andere horecazaak. Alle genres zijn welkom, ook jeugdtheater (indien je een jeugdconcept indient, moet deze geschikt zijn voor alle leeftijden).

De Selectieprocedure

Je kunt je tussen 31 augustus en 3 oktober 2021 inschrijven via het aanmeldformulier. Daar wordt je gevraagd je voorstellingsconcept in tekst of als filmpje uit te werken. Het formulier loopt je stap voor stap door de vragen heen voor aanmelden met zowel een tekst als een filmpje.

Op 9 oktober hoor je of je uitgenodigd wordt voor een vervolggesprek. Tijdens dat gesprek kun je ook live materiaal tonen. De gesprekken zullen plaatsvinden op 15, 19, 20 en 21 oktober.

Op 24 oktober wordt de definitieve selectie bekend gemaakt. De programmeurs bepalen wie in welk café komt te staan.

Maakproces

Zorg dat je team niet groter is dan 8 mensen, waarvan max. 6 performers.
Je maakt een voorstelling tussen de 15 en 30 minuten.
Vanuit het festival krijg je begeleiding in het maakproces. Dit gebeurt door middel van gesprekken, repetitiebezoeken en workshopdagen.

Festival

Het festival vindt plaats van 3 tot 6 maart 2022.
Verspreid over de dagen van het festival speel je 8 tot 10 keer je voorstelling.
Het is belangrijk dat je hele team op alle festivaldagen beschikbaar is.
Ook zal de week voor het festival een try-out plaatsvinden (datum wordt nog bepaald).

Financiën

Je ontvangt een vergoeding voor het spelen op het Café Theater Festival, die is als volgt opgebouwd:

Per performer is er een speelvergoeding van €508,80 beschikbaar. Daarnaast wordt er per gezelschap een extra vergoeding toegevoegd voor bijvoorbeeld een regisseur, dramaturg of kostuumontwerper. Zo krijgt een solovoorstelling een vergoeding van €1017,60, een voorstelling met twee performers €1526,40 zo verder oplopend tot een voorstelling met zes spelers, die een vergoeding krijgt van €3561,60.

Tijdens het festival is er catering aanwezig en voor makers van buiten de provincie Utrecht is het mogelijk om tijdens het festival in Utrecht te overnachten of een reiskostentegemoetkoming te ontvangen.

Als je vragen hebt, mail ons op programmering@cafetheaterfestival.nl. Succes met je aanmelding!

ENG

In March 2022, the Café Theater Festival will once again take over the city of Utrecht. Up-and-coming performing artists looking to perform in front of a large and diverse crowd can now respond to the open call. The CTF focuses on professional performing artists who are at the beginning of their careers and who are interested in creating intimate performances to be performed in a variety of hospitality establishments. The CTF aims to further increase diversity in its program and invites performing artists of all different backgrounds and styles to apply.

Application Form

You can apply to perform at the Cafè Theater Festival from August 31st to October 3rd. Before applying, please read the information below.

You’ll find the application form here: https://forms.gle/YoC8gcTDCqv4kDWP7

Do you have an idea, but want to go over it with our programmers first? Contact us at programmering@cafetheaterfestival.nl and we can have a chat about it.

Information and Terms

You apply by submitting a concept for a performance. If selected, you will get access to your own artistic coach as well as workshops aimed at your artistic and entrepreneurial development.

Your concept must be tailored to the context of a bar, coffee house or other hospitality establishment. All genres are welcome, including children’s theatre (provided it is suitable for all ages). Performances in English are also welcome.

The Selection Process

You can apply from August 31st to October 3rd 2021 via the application form. There you will be asked to submit your performance concept, in the form of a text or a video. The form will guide you through the process step by step.

You will find out if you have been selected for the second round on October 6th. If so, you will be invited for a meeting, during which you’ll get a chance to perform aspects of your concept live and in person. Those meetings will take place on October 15th, 19th, 20th and 21st.

On October 24th, the final selection will be announced. The programmers will then decide who will play in which hospitality establishment.

The Development Process

Make sure your team does not consist of more than 8 people, including a max. of 6 performers.
You will develop a performance of 15 to 30 minutes.
The CTF will provide you guidance during the development process, consisting of conversations, workshops, coaching and rehearsal visits.

The Festival

The Festival will take place from March 3rd to 6th 2022.
Over the course of those days, you will perform 8 to 10 times in total.
It’s important that your whole team is available for the full duration of the festival.
The week before the festival, there will be trial runs (dates t.b.d.).

Finances

You will receive a compensation that will be determined as follows:

Per performer, there will be a compensation of €508,80. Next to that, each solo performer or group gets one extra compensation for someone like a director or a costume designer. This means that in actuality, a solo performer will receive a compensation of €1017,60, a duo will receive €1526,40 and so forth. The maximum compensation is €3561,60 for a group of 6 performers.

During the festival, catering will be provided. For those that don’t live in the province of Utrecht, accommodation and a partial travel cost compensation will be provided as well.

For questions, contact us via programmering@cafetheaterfestival.nl. Good luck with your application!