Ambities en beleid

Ambities en beleid

Theater gaat over elkaar ontmoeten.

Over het publiek en de spelers, over jezelf en de ander, over de echte wereld en die van de verbeelding. Het Café Theater Festival (CTF) zet deze ontmoetingen centraal door theater het publieke domein in te slingeren, zodat het voor iedereen toegankelijk is. Verbeelding en ontmoeting vinden plaats op de paar vierkante meters van het café. Er ontstaan intense, intieme, prikkelende, verrijkende en verrassende ontmoetingen tussen aanstormende theatermakers en – soms onwetende – bezoekers. Toeschouwers zien teksttoneel, kleinkunst, dans, opera, mime en poppenspel. Ze kunnen de spelers aanraken, hun spanning voelen, hun zweet ruiken. De spelers horen op hun beurt iedere reactie van het publiek, zien hoe ze hun biertje drinken of hoe ze met open mond meeleven. Er wordt gegniffeld, gegierd van het lachen, of soms gehuild van ontroering. De cafés staan volgepakt: doorgewinterde theater- en festivalbezoekers staan naast cafégangers die verwonderd kijken wat er gebeurt. De wetten van het theater en de wetten van het café worden even vermengd tot de wondere wereld van het cafétheater: een speeltuin waarin niets is wat het lijkt en grenzen niet bestaan.

Geschiedenis

In 1987 beleefde het Café Theater Festival zijn primeur in twaalf kroegen in Utrecht. Ondanks groot succes stierf het festival vijf jaar later een stille dood. Dit tot grote spijt van Fred Besselse, die het festival in zijn eigen café De Potdeksel van dichtbij had meegemaakt. In 2004 besloot hij het festival nieuw leven in te blazen. Sindsdien hebben vele jonge, ambitieuze cultuurliefhebbers zich ontfermd over de organisatie van het festival. Met jaarlijks een nieuwe aanwas van jonge medewerkers ontstaan er steeds nieuwe ideeën en inzichten. Hierdoor zijn het festival en de organisatie voortdurend in ontwikkeling.

Missie

Het Café Theater Festival gelooft in:

het verbinden van uiteenlopende publieksgroepen
de eigenzinnigheid van nieuwe theatermakers
de kracht van theater in de publieke ruimte
theatraal onderzoek en experiment
cafés als artistieke inspiratieplek
het verbinden van werelden
creativiteit en verbeelding

Dit alles samengevoegd leidt tot een festival waarin bevlogen theatermakers de kroegen in duiken om grenzeloos theater te maken dat raakt en verbindt. Veel mensen zijn nog onbekend met de schoonheid en kracht van theater, onwetend hoezeer het kan ontroeren en ontregelen. Wij overvallen deze mensen om ze dit zelf te laten beleven; een soms eerste kennismaking met theater op de meest intense en intieme manier die er is. Parallel aan deze kennismaking staat de ontwikkeling van de theatermakers. Het festival creëert niet alleen een theatrale ontmoetingsplek, maar ook een ontwikkelplek voor makers in de publieke ruimte. Zo bouwen we mee aan een nieuwe theaterbeweging waarin theater overal en voor iedereen plaats kan vinden.

Visie

Wij geloven in een wereld waarin theater ertoe doet. Een wereld die doorspekt is van nieuwe, onorthodoxe theatervormen die zich actief verhouden tot de wereld waarin we leven. Theater dat zich beroept op Grote Dramaturgie, zoals Marianne van Kerkhoven dat formuleerde, theater dat zich verhoudt tot de omgeving, de stad, de wereld om gestalte te geven aan haar maatschappelijke functie.

Het CTF haalt theater uit het instituut van de schouwburg en brengt het binnen in de publieke ruimte van het café. Daar verhouden ambitieuze makers zich actief tot de ruimte om een breed publiek te bespelen. Zo verbindt het CTF twee gelijkende maar ook verschillende werelden met elkaar: het theater en het café. Twee werelden waarin ontmoeting, plezier en uitgaan centraal staan, maar waar uiteenlopende wetten gelden. Op het CTF worden al deze wetten met elkaar vermengd en creëren makers en cafébezoekers een nieuwe, gemeenschappelijke taal. Er is geen vierde wand; de bezoekers maken onderdeel uit van de voorstelling, staan er middenin en worden actief betrokken. Er ontstaat een geheel nieuwe publieksetiquette die de bezoekers als vanzelf lijken te begrijpen.

Met deze nieuwe theatervorm sluiten we aan bij een landelijk debat dat gaande is omtrent de rol van kunst. Zo pleit Dick Rijcken voor een vrijere benadering van kunst . Rijcken stelt dat we op zoek moeten naar andere kunstvormen die aansluiten bij onze veranderende netwerksamenleving. Nieuwe vormen die in het hart van de samenleving gaan staan, die infiltreren in het dagelijks leven, die geen concessies doen in de kwaliteit, zodat de wereld een grote speelse, experimentele ruimte wordt. Dit is precies wat het CTF doet en wil doen: levens van mensen binnen walsen, op een speelse, uitdagende, theatrale en verrassende manier. Doordat de theatermakers zich laten inspireren door de stad en haar cafés, ontstaan er verhalen waar een breed publiek zich in herkent. Zoals Lucas de Man mooi verwoordt: “[De creator] voelt als geen ander de thema’s aan die in de publieke ruimte leven. Hij kiest een verhaal uit noodzaak en giet dat in een passende vorm waarmee hij een dialoog aangaat met het publiek. In die dialoog wordt het publiek door het kunstwerk met zichzelf, elkaar en de wereld geconfronteerd en wordt dat geraakt waar men zelf geen woorden voor heeft: het niet weten.”

Beleidsplannen en verslagen 

Aanvraag FPK Café Theater Festival 2019-2020  (toegekend)
Visitatierapport Gemeente Utrecht CTF 2018