fbpx
Storm Boender

Storm Boender

sudah

Trigger Warning: #MeToo

NL // In de documentaire solovoorstelling sudah onderzoekt Storm Boender het Indisch zwijgen. Middels zijn eigen verhaal en die van zijn grootouders wil hij onderzoeken waarom het zo moeilijk is om te praten over het Indisch verleden.

ENG // In his documentary solo performancs sudah, Storm Boender explores the phenomenon Indisch zwijgen (Indo-European silence). Throughout his own story and that of his grandparents, he wants to investigate why it is so difficult to talk about the Indo-European past.

 

Storm Boender

Concept, spel, regie // Concept, peformance, direction

Storm Boender

Eindregie // Final direction

Tristen Theunisz

NL // Storm Boender is een documentair theatermaker die voorstellingen maakt over de zoekende mensen binnen een complexe maatschappij. In een wereld die steeds meer divers wordt komen meerdere verhalen, en daarmee meerdere waarheden, bij elkaar. Deze waarheden kunnen botsen en leiden tot frictie, spanning en polarisatie. Vanuit de overtuiging dat er geen eenduidige waarheid is, maakt Storm Boender werk over deze zoektocht naar waarheid en over de vragen die we krijgen als we elkaar leren kennen. Want binnen een maatschappij met verschillende perspectieven en waarheden, is de zoektocht naar jouw plek in deze maatschappij universeel. En daar in die zoektocht kunnen wij elkaar vinden.

ENG // Storm Boender is a documentary theater maker who creates performances about searching individuals within a complex society. In a world that is becoming increasingly diverse, multiple stories, and therefore multiple truths, come together. These truths can collide and lead to friction, tension, and polarization. From the belief that there is no singular truth, Storm Boender creates work about this quest for truth and the questions we encounter as we get to know each other. Because within a society with different perspectives and truths, the search for your place in this society is universal. And it is in that quest that we can find each other

Instagram

Deel dit bericht
Storm Boender

Algemene informatie

Kopi Soesoe

Sumatraweg 15, 3072 ZP Rotterdam

Routebeschrijving

Voorstellingen

vrijdag 22 maart 2024
19:0020:30
zaterdag 23 maart 2024
16:0018:0020:00
Timetable

Praktische informatie

Deel dit bericht