fbpx
Sofie Kramer

Sofie Kramer

SCOLD

NL // Een scold was in de renaissance een luide, onaangepaste vrouw. Wie zich schuldig maakte aan scolding kreeg een kooi om haar hoofd met een bit in de mond. In deze intieme, muzikale performance ontketent theatermaker Sofie Kramer de scold in zichzelf: kwetsbaar, vurig en goudeerlijk.

Content warning: In deze voorstelling komt het thema abortus voor.

ENG // A scold in the Renaissance was a loud, maladjusted woman. Anyone guilty of scolding was given a cage around her head with a bit in her mouth. In this intimate, musical performance, playwright Sofie Kramer unleashes the scold within herself: vulnerable, fiery and golden.

Content warning: This performance contains the theme of abortion.

Sofie Kramer

Concept, tekst, spel // Concept, text, performance

Sofie Kramer

Geluidsontwerp // Sound design

Tijl Kramer

Eindregie // Final direction

Silke van Kamp

Schrijfcoaching // Writing coach

Thomas Verbogt

Zangcoaching // Vocal coach

Rosanne Groenendijk

Campagnebeeld // Campaign image

Sheeyla Gerard

NL // Sofie Kramer is theatermaker en performer. In 2019 studeerde zij af aan de regie-opleiding van Toneelacademie Maastricht. Vanuit een grote liefde voor muziek en beeldende kunst ontwikkelde zij een eigenzinnige, sterk beeldende theatertaal waarin muzikaliteit en lichamelijkheid centraal staan. Het vechtende lichaam is een terugkerend thema in haar werk: het lichaam dat vecht tegen de tijd, de zwaartekracht, en de blik van de ander. Dat gevecht laat ze zien in rauwe, persoonlijke performances waarin ze telkens experimenteert met nieuwe vormen van theater.

ENG // Sofie Kramer is a playwright and performer. In 2019, she graduated from the directing program at Toneelacademie Maastricht. From a great love for music and visual art, she developed a distinctive, strongly visual theater language in which musicality and physicality are central. The fighting body is a recurring theme in her work: the body that fights against time, gravity and the gaze of the other. She depicts this struggle in raw, personal performances in which she constantly experiments with new forms of theater.

Instagram

Deel dit bericht
Sofie Kramer

Algemene informatie

De Nijverheid

Nijverheidskade 15, 3534 AZ Utrecht

Routebeschrijving

Voorstellingen

vrijdag 27 oktober 2023
21:30
Timetable

Praktische informatie

Deel dit bericht